• <code id="k5xce"></code>

   1. <code id="k5xce"></code>

    Politica de Confidentialitate si Cookies

    Despre colectarea si utilizarea datelor cu caracter personal

    De fiecare dat? cand vizita?i site-ul nostru, colect?m automat date tehnice, de exemplu Adresa Internet Protocol (IP) utilizat? pentru conectarea calculatorului dumneavoastr? la internet, informa?iile de conectare, tipul ?i versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile ?i versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul ?i platforma de operare, tipul dispozitivului ?i marca dispozitivului mobil;

    Un string anonimizat (“hash”) creat din adresa dvs. de email poate fi distribuit catre serviciul Gravatar pentru a verifica daca folositi respectivul serviciu. Politica de confidentialitate a serviciului Gravatar este disponibila la adresa: https://automattic.com/privacy/. Dupa aprobarea unui comentariu, imaginea de profil folosita de dvs. va fi vizibila de catre toata lumea, in contextul comentariului.

    Nu vindem datele dumneavoastr? cu caracter personal unor ter?e p?r?i. Totu?i, datele cu caracter personal pot fi comunicate autorit??ilor guvernamentale ?i/sau organelor de aplicare a legii, dac? acest lucru este impus de legile aplicabile sau dac? este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condi?iilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime ?n conformitate cu legile aplicabile.

    Prelucr?m automat informa?iile dumneavoastr? pentru diverse motive tehnice, administrative ?i opera?ionale, pentru a ne asigura de prezentarea con?inutului ?n modul cel mai eficient pentru dumneavoastr? ?i pentru computerul dumneavoastr?; pentru a ?mbun?t??i Website-urile noastre, inclusiv func?ionalitatea acestuia; pentru administrarea Website-urilor noastre; pentru opera?iunile interne, inclusiv ?n scopuri de depanare, analiz? a datelor, testare, cercetare, statistic? ?i de cercetare, precum ?i ca parte a eforturilor noastre de a p?stra Website-urile noastre ?n siguran??.

    ?n unele cazuri, de exemplu concursuri, vom prelucra datele dumneavoastr? cu caracter personal doar cu consim??mantul dumneavoastr?. ?n aceste cazuri, v? vom solicita separat consim??mantul dumneavoastr?, ?n mod transparent, atunci cand furniza?i datele dumneavoastr? cu caracter personal. Ulterior, ve?i putea s? v? retrage?i consim??mantul ?n orice moment prin intermediul adresei de e-mail [GDPR.LAB501 [at] GMAIL [.] COM]. Cu toate acestea, retragerea consim??mantului nu va afecta legalitatea niciunei prelucr?ri care a avut loc ?nainte de retragerea acestuia.

    Comentariile si adresele IP pot fi verficate impotriva spam-ului de catre un serviciu extern.

    Cookies

    Website-urile noastre utilizeaz? tehnologia de tip cookie. Datele stocate de fi?ierele de tip cookie utilizate pe Website-urile noastre nu arat? niciodat? detalii personale ?n baza c?rora s? poat? fi stabilit? o identitate individual?.

    Un fi?ier de tip cookie reprezint? un mic fi?ier text care este stocat ?i/sau citit de browserul dvs. web pe hard disk-ul dispozitivului dvs. final (computer, laptop sau smartphone) ?n func?ie de site-urile web pe care le vizita?i. De asemenea, fi?ierele de tip cookie fac interac?iunea dvs. cu site-urile web mai sigur? ?i mai rapid?, deoarece acestea ??i pot aminti preferin?ele dvs. (de exemplu, autentificare, limb?), trimi?and informa?iile pe care le con?in ?napoi la site-ul web originar (first-party cookie) sau c?tre alt site web c?ruia le apar?in (third-party cookie), atunci cand vizita?i din nou site-ul web respectiv utilizand acela?i dispozitiv final.

    Cum pute?i controla fi?ierele de tip cookie

    V? pute?i retrage consim??mantul privind fi?ierele de tip cookie ?n orice moment. ?n acest scop, pute?i s? bloca?i sau elimina?i fi?ierele cookie fie prin intermediul set?rilor browserului dvs. web sau prin utilizarea unor software-uri puse la dispozi?ie de ter?i, sau urmand instruc?iunile specifice pentru categoriile de cookie din sec?iunile urm?toare. In orice situa?ie, pot ap?rea probleme legate de utilizarea anumitor p?r?i ale site-ului web dac? dezactiva?i fi?ierele de tip cookie.

    ?n cazul ?n care dori?i s? elimina?i fi?ierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dvs. ?i s? configura?i browserul dvs. web astfel ?ncat s? refuze fi?iere de tip cookie, pute?i s? utiliza?i set?rile privind preferin?ele din browser-ul dvs. web. De? obicei, pute?i g?si set?rile de navigare referitoare la fi?iere de tip cookie ?n meniurile ?Op?iuni”, ?Instrumente” sau ?Preferin?e” din browserul web pe? care ?l utiliza?i pentru a accesa Website-urile noastre. ?n func?ie de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fi?ierele de tip cookie. Pentru a ob?ine mai multe informa?ii, v? rug?m s? vizita?i website-ul browserelor dvs.:

    • Set?ri cookie ?n Internet Explorer – Internet Explorer;
    • Set?ri cookie ?n Firefox – Firefox;
    • Set?ri cookie ?n Chrome – Chrome;
    • Set?ri cookie ?n Safari – Safari;
    • Set?ri cookie ?n Edge – Edge;
    • Set?ri cookie ?n Opera – Opera.

    Pentru a afla mai multe despre fi?ierele de tip cookie, v? rug?m s? vizita?i www.allaboutcookies.org.

    Fi?ierele de tip cookie utilizate

    ?n baza func?iei ?i scopului pentru care sunt utilizate fi?ierele de tip cookie, acestea sunt, de obicei, clasificate ?n urm?toarele categorii, pe care LAB501 le utilizeaz? pe Website-urile sale:

    • Fi?iere de tip cookie absolut necesare v? permit s? naviga?i pe Website ?i s? ?i utiliza?i func?iile de baz?. De obicei, acestea sunt instalate doar ca r?spuns la ac?iunile efectuate de dvs. care echivaleaz? cu o cerere de servicii. Aceste fi?iere de tip cookie sunt indispensabile pentru utilizarea Website-urilor.
    • Fi?iere de tip cookie privind func?ionalitatea sunt utilizate pentru a v? recunoa?te atunci cand reveni?i pe Website-ul nostru ?i ne permit s? v? oferim func?ii ?mbun?t??ite ?i mai personalizate, cum ar fi reamintirea preferin?elor dvs.? Aceste fi?iere de tip cookie colecteaz? informa?ii anonime ?i nu pot urm?ri navig?rile dvs. pe alte site-uri web. Perioada de expirare a acestor fi?iere de tip cookie este de maximum 2 ani.
    • Fi?iere de tip cookie analitice ?i privind performan?a ne permit s? recunoa?tem ?i s? num?r?m utilizatorii ?i s? colect?m informa?ii despre modul ?n care este utilizat Website-ul (de exemplu, paginile pe care un utilizator le deschide cel mai des ?i dac? utilizatorul prime?te mesaje de eroare de la anumite pagini). Aceasta ne ajut? s? ?mbun?t??im modul ?n care func?ioneaz? Website-ul nostru, de exemplu, asigurand c? pute?i g?si u?or ceea ce c?uta?i. Perioada de expirare a acestor fi?iere de tip cookie este de maximum 2 ani.
    • Fi?iere de tip cookie privind re?elele sociale v? permit s? ?mp?rt??i?i pe site-ul web activitatea dvs. pe re?ele sociale, cum ar fi Facebook ?i Twitter. Aceste fi?iere de tip cookie nu sunt controlate de c?tre noi.
    • Alte tipuri de fi?iere de tip cookie care pot fi utilizate ulterior. V? vom informa prin politicile noastre actualizate dac? sunt utilizate orice alte tipuri de cookies.

    LAB501 utilizeaz? serviciile ter?elor-p?r?i pentru a ob?ine informa?ii cu privire la utilizarea de c?tre dvs. a Website-urilor noastre pentru a optimiza experien?a dvs. de utilizator. Aceste ter?e-p?r?i (inclusiv, de exemplu, agen?ii de publicitate ?i furnizorii de servicii externe, cum ar fi serviciile de analiz? a traficului web) pot, de asemenea, utiliza fi?iere de tip cookie, asupra c?rora nu exercit?m niciun control.

    Fi?iere de tip cookie utilizate ?n scopuri statistice ?i pentru monitorizarea traficului web

    Google Analytics

    Website-urile noastre utilizeaz? Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, furnizat de Google. Google Analytics utilizeaz? fi?iere de tip cookie pentru a ajuta un anumit Website s? analizeze modul ?n care utiliza?i respectivul Website. Informa?iile generate de fi?ierele de tip cookie cu privire la utilizarea de c?tre dvs. a Website-ului (inclusiv adresa dvs. IP)? vor fi transmise ?i stocate de Google pe servere care pot fi localizate ?n UE, SEE ?i/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informa?ii ?n scopul evalu?rii utiliz?rii de c?tre dvs. a Website-ului, elaborand rapoarte cu privire la activitatea Website-ului pentru operatorii Website-ului ?i furnizand alte servicii referitoare la activitatea Website-ului ?i la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informa?ii c?tre ter?i ?n cazul ?n care are aceast? obliga?ie conform legii sau ?n cazul ?n care ace?ti ter?i prelucreaz? informa?iile ?n numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu alte date de?inute de Google.

    Pute?i renun?a la Google Analytics f?r? a afecta modul ?n care pute?i vizita site-ul nostru web.

    Informa?ii detaliate cu privire la Google Analytics ?i protec?ia datelor cu caracter personal (inclusiv modul ?n care pute?i controla informa?iile trimise c?tre Google) pot fi g?site la: https://policies.google.com/privacy/partners.

    Pentru a ?mpiedica monitorizarea prin acest tip de cookie, pute?i instala un add-in pe browserul dvs. web (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

    Fi?iere de tip cookie utilizate ?n scopuri de comercializare direct?

    Google DoubleClick for Publishers

    Pentru a afi?area con?inutului de marketing (banner-e), Website-ul nostru utilizeaz? tehnologia DoubleClick for Publishers (DFP), furnizate de Google. Informa?iile generate de fi?ierele de tip cookie cu privire la utilizarea de c?tre dvs. a Website-ului (inclusiv adresa dvs. IP)? vor fi transmise ?i stocate de Google pe servere care pot fi localizate ?n UE, SEE ?i/sau Statele Unite. De asemenea, Google poate transfera aceste informa?ii c?tre ter?i ?n cazul ?n care are aceast? obliga?ie conform legii sau ?n cazul ?n care ace?ti ter?i prelucreaz? informa?iile ?n numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu alte date de?inute de Google.

    Informa?ii detaliate cu privire la Google DoubleClick for Publishers ?i protec?ia datelor cu caracter personal (inclusiv modul ?n care pute?i controla informa?iile trimise c?tre Google) pot fi g?site la: https://policies.google.com/privacy/partners.

    Fi?iere de tip cookie privind re?elele sociale

    Pe unele dintre Website-urile noastre, ter?e p?r?i care furnizeaz? aplica?ii prin intermediul acestor ?Website-uri pot plasa propriile lor fi?iere de tip cookie ?n vederea monitoriz?rii performan?ei aplica?iilor lor sau pentru a-?i personaliza aceste aplica?ii pentru dvs. De exemplu, atunci cand distribui?i un articol utilizand un buton de distribuire ?n re?elele de socializare (e.g., Facebook or Twitter) disponibil pe un Website, platforma re?elei de socializare asociat? butonului respectiv va ?nregistra acest lucru. Pe unele Website-uri poate de asemenea s? existe con?inut integrat (?embedded”), de exemplu con?inut video al unor ter?e p?r?i precum YouTube, ?i, ?n acest caz, ace?ti ter?i pot s?-?i plaseze la randul lor propriile fi?iere de tip cookie.

    Asemenea fi?iere de tip cookie nu pot fi accesate de LAB501.

    Securitatea datelor

    P?str?m datele dumneavoastr? pe servere g?zduite de ter?e p?r?i (inclusiv serviciilor de cloud ale ter?elor p?r?i cloud). Folosim m?suri tehnice ?i organizatorice adecvate, menite s? v? protejeze datele cu caracter personal ?i s? ?mpiedice accesul neautorizat. Avem rela?ii contractuale cu ter?e p?r?i care ofer? servicii de g?zduire ?i aceste contracte includ obliga?ii privind securitatea organiza?ional? ?i tehnic? a datelor cu caracter personal.

    Sunte?i responsabil pentru p?strarea confiden?ialit??ii tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate de dumneavoastr? pentru a accesa p?r?i ale Website-urilor noastre. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigur?. De?i vom face tot posibilul pentru a v? proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastr? transmise pe Website-urile noastre; orice transmisie se face pe propriul dumneavoastr? risc. Dup? ce primim datele dumneavoastr?, vom folosi proceduri stricte ?i caracteristice de securitate pentru a ?ncerca s? ?mpiedic?m accesul neautorizat.

    Ce drepturi aveti asupra datelor dvs.

    Daca aveti un cont pe acest site sau ati lasat comentarii, puteti cere un fisier cu toate datele personale pe care le detinem. Puteti de asemenea cere sa stergem toate datele personale pe care le detinem despre dumneavoastra.

    Fi?ierele de tip Cookie ?i widgeturi de comunicare social?

    Website-urile noastre utilizeaz? fi?iere de tip Cookie pentru a v? distinge de ceilal?i Utilizatori ai Website-urilor noastre. Acest lucru ne ajut? s? v? oferim o experien?? optim? cand naviga?i pe Website-urile noastre ?i ne permite, de asemenea, s? ne ?mbun?t??im Website-urile. Aceast? prelucrare se bazeaz? pe consim??mantul dumneavoastr? exprimat pe Website-urile noastre sau prin set?rile din browserul dumneavoastr?.

    Website-urile noastre pot include func?ii de comunicare social?, cum ar fi buton Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn sau Youtube. Aceste func?ii pot colecta informa?ii despre dumneavoastr?, cum ar fi adresa IP ?i website-urile pe care le vizita?i, ?i pot seta un fi?ier de tip cookie pentru a ?i permite s? func?ioneze corect. Prelucrarea acestor informa?ii prin intermediul interac?iunilor cu aceste caracteristici este guvernat? de nota de informare/politica privind confiden?ialitatea a companiei care le furnizeaz? (consulta?i sec?iunea privind drepturile dumneavoastr? de mai sus).

    Linkuri c?tre alte website-uri

    Un Website al nostru poate furniza linkuri c?tre website-uri pe care nu le control?m noi. Dup? ce da?i clic pe un link al unei ter?e p?r?i, ve?i fi direc?ionat(?) c?tre website-ul ter?ei p?r?i. Dac? vizita?i oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie s? analiza?i politicile lor privind confiden?ialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile ?i practicile altor companii. Compania noastr? nu controleaz? ?i nu ??i asum? nici o responsabilitate pentru con?inutul, politicile privind confiden?ialitatea ?i notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor ter?elor p?r?i.

    Contact

    Dac? ave?i ?ntreb?ri sau nel?muriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal sau dac? dori?i s? v? exercita?i un drept, pute?i contacta GDPR.LAB501 [at] GMAIL [.] COM.

    V? rug?m s? nu divulga?i date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informa?ii legate de originea rasial? sau etnic?, de opinii politice, de convingeri religioase sau de alt? natur?, de s?n?tate sau de apartenen?? la un sindicat), numere ale cardului bancar sau informa?ii legate de cazierul penal atunci cand ne contacta?i.

    ***

    Ultima actualizare: 24 mai 2018.

    Putem actualiza aceast? Politic? din cand ?n cand ?i v? vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe Website-urile noastre. V? rug?m s? consulta?i periodic aceast? Politic? pentru orice modific?ri.